Ç'farë mundëson Alpha School ?


Ç'farë mundëson Alpha School ?

 

Siguri Maksimale SSL
Me Alpha School, një software unik dhe revolucionar, ju mund të ndërveproni në kohë reale të gjitha të dhënat që shkolla dëshiron të vendosë në dispozicion të drejtorit, sekretarisë, mësuesit dhe familjes nëpërmjet çdo lidhje në internet.

 

Me Alpha School, pa asnjë komplikim, pa u nevojitur hardware i veçantë, pa punë shtesë per sekretarinë , shkolla hap dyert e saj vetëm me një Kompjuter, një modem dhe software-in Alpha School.

Siguria dhe privatesia janë disa nga rregullat që ruhen rreptësisht nga Alpha School ,të gjitha të dhënat janë personale dhe mbrohen me passworde të veçantë të krijuar nga vetë sistemi.

Ashtu si Sistemet Bankare , edhe Alpha School përdor certificata SSL (Secure Sockets Layer) për mbrojtjen dhe ruajtjen e të dhënave si dhe kriptimin e tyre gjate ç’do komunikimi.

 

Disa nga fushat kryesore që manaxhohen nga sistemi janë:

1) Regjistri shkollor             
 • Notat
 • Mungesat
 • Provimet
 • Temat Mësimore
 • Çertifikatat
 • Dëftesat
 • Diplomat

2) Manaxhimi i Arkivave 

 • Arkiva e Studentit
 • Arkiva e Mësuesit
 • Arkiva Qëndrore e Dëftesave dhe Diplomave  
 • Database deri në 100 vite

3) Manaxhime të brendshme

 • Transporti i studentit
 • Pagesat e studentit
 • Orari Mësimor
 • Bibloteka
 • Librat shkollorë
 • Modulistika
 • Komunikimi
*Të gjitha funksionet e regjistrit, dëftesave dhe dokumentat e tjera që prodhohen nga Alpha School përputhen sipas udhëzimeve dhe kritereve të MASH