I Integrueshëm


Integrim dhe komukim pa problem me gjithë programet e tjerë.

Është pikërisht ajo që kishit kërkuar në një Software për Menaxhimin e Shkollës.
Komunikim dhe sinkronizim i përsosur midis Shkollës - Mësuesve - Familjes Nuk është e nevojshme dublikimi i të dhënave, por mjafton të hidhen vetëm një herë për t'u shfaqur dhe komunikuar me zonat dhe funksionet e tjera.
Integrim i më shumë se 200 funksioneve, me një sinkronizim perfekt midis tyre.
Integrim dhe komukim i përsosur me çdo program ose aplikacion tjetër, jashtë sistemit, me anë të API.
Integrimi i sistemit për çdo shkollë është i nevojshëm.

Në fund të fundit nuk do të ishte efiçent një sistem me një mori funksionesh, të cilat nuk do të kishin një komunikim midis tyre dhe nuk do të ishin të mirë-sinkronizuara .Për këtë arsye Alpha-School është projektuar me një database të integruar, të bazuar në Web, e cila  lejon punimin  e më shumë se 200 funksioneve në mënyrë të sinkronizuar, për të siguruar që të dhënat dhe informacionet të hidhen një herë të vetme për t'u shfaqur më pas në të gjitha zonat e duhura dhe të nevojshme.
Ndërveprim i gjithë informacionit në kohë reale, përreth gjithë komunitetit shkollor nga një sistem i vetëm.

Alpha-School mundëson lidhjen në kohë reale ndërmjet Admistratës, Mësuesve dhe Prindërve, nëpërmjet muduleve të avancuar të automatizimit. Çdo të thotë kjo ?

  • Të kesh mundësinë e aksesit në të gjitha inforamcionet shkollore nga kudo ndodhesh dhe në çdo moment.
  • Lehtësim i proçeseve dhe detyrave të përditshme.
  • Të punosh në një ambjent të integruar ku informacionet memorizohen në një vend, dhe hidhen vetëm një herë, për t'u bërë  menjëherë të disponueshme për të gjithë ata që kanë nevojë, nëpër zonat e caktuara.
  • Do të thotë konsolidimin e gjithë komunitetit në shkollën tënde duke ju bërë gjithashtu të mundur prindërve një mënyrë të re aksesi në gjithë informacionin shkollor duke evituar kështu edhe surprizat e mundshme. 
  • Alpha-School vendos në dispozicion ndërlidhjen API (Application programming interfare) për të bërë të mundur me anë të parametrave Xml, Json, integrimin e sistemit  me faqen tuaj Web ose çdo lloj programi tjetër që është i nevojshëm.